Disclaimer

 

 

 

1. Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming @PodoBalance informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: podobalance@hotmail.com

 

2. Aansprakelijkheid

2.1. @PodoBalance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant de schoonheidssalon onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevant

       lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

2.2. @PodoBalance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het schoonheidssalon.

 

2.3. @PodoBalance besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van

       deze informatie. @PodoBalance aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de

       aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover

       contacteert: podobalance@hotmail.com

 

2.4. @PodoBalance is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan

       aansprakelijk gesteld worden.

 

2.5. @PodoBalance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.

 

2.6. @PodoBalance streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar @PodoBalance is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de

       website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. @PodoBalance kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
 

2.7 De website van @PodoBalance kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan.

      @PodoBalance is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

 

3. Wijzigingen

@PodoBalance behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. @PodoBalance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.